La Comissió Especial de Comptes

COMPOSICIÓ:

President: 
Ferran Xumetra

Representants:
Marta Romà (CiU)
Daniel Comas (Junts)
Albert Font (ERC)
Bernat Ferrer (ICV)

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.

La presidència d’aquesta Comissió l'ocupa el regidor o regidora responsable d’Hisenda.

Comparteix aquesta pàgina: