La Junta de Portaveus

COMPOSICIÓ:

Presidenta:
Montserrat Garrido Romera

Representants: 
Ferran Xumetra per CiU
Josep Parada per Junts
Albert Font per ERC
Bernat Ferrer per ICV

​Està integrada per l'alcaldia i un membre de cada un dels diferents grups polítics. Els regidors i regidores no adscrits, no tindran representant a la Junta de Portaveus. 
 
La presideix l'alcaldia, que tindrà la condició de membre nat de la Junta de Portaveus. 
 
La Junta de Portaveus es reunirà a instàncies de l'alcaldia, o per petició d'un terç dels seus membres. Es reunirà també, com a mínim un cop cada tres mesos, amb caràcter informatiu, per tractar temes d'interès general per al municipi. 

Comparteix aquesta pàgina: