Tauler d'anuncis

Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació: divendres, 18 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 20 Octubre, 2017 - 00:00
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selctiu per a cobrir un lloc de treball de mestre/a d'educació infantil a la Llar d'infants i creació de borsa de treball de la mateixa categoría.
Data publicació: divendres, 18 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 23 Octubre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva de les bases específiques i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Notificació infructuosa a l'interesssat amb DNI 36980995P G.S.C. ALTA al corresponent padró de la taxa per la prestació del servei municipal de clavegueram els 35 habitatges i solar amb piscina de la urbanització Farell Parc.
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Notificació infructuosa a l'interesssat amb DNI 38070804P J.P.A. ALTA al corresponent padró de la taxa per la prestació del servei municipal de clavegueram els 35 habitatges i solar amb piscina de la urbanització Farell Parc.
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Notificació infructuosa a l'interessat 38476902H J.t.c. ALTA de la taxa per la prestació del servei municipal de clavegueram als 35 habitatges i solar amb piscina de la urbanització Farell Parc,
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
S'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions escolars pel curs 2017/2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva. Bases i terminis
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva del projecte de reforma d'instal.lació elèctrica per enllumenat públic, sector polígon industrial i sector nucli antic.
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Aprovació de la modificació de l'ordenança general de preus públics, per incloure-hi les sortides per a la gent gran
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
El Ple Municipal va adoptar l'acord d'aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que l'envolta.
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Notificació infructuosa a la Junta de Compensació del sector UAU Can Villà, Illa C. Aprovació inicial del canvi de modalitat de sistema d'actuació urbanística de compensació bàsica a cooperació.
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Aprovació inicial projecte bàsic i executiu d'adequació del recinte del dipòsit d'aigua del "Pi del Soldat"
Data publicació: dimarts, 8 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 11 Octubre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva projecte de reforma d'instal.lació eléctrica per enllumenat públic, sector sindicat.
Data publicació: dimecres, 19 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 22 Setembre, 2017 - 00:00
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS: UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU - PROMOCIÓ INTERNA LABORALS
Data publicació: dimecres, 19 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 22 Setembre, 2017 - 00:00
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS: UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU - PROMOCIÓ INTERNA FUNCIONARI
Data publicació: dimarts, 18 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Setembre, 2017 - 00:00
exposició pública dels comptes generals de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Data publicació: dimarts, 18 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Setembre, 2017 - 00:00
Licitació subministrament i instal·lació de separadors de contenidors, tanques, bancs, papereres i altre mobiliari urbà.
Data publicació: dijous, 13 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 18 Setembre, 2017 - 00:00
Ampliació de cinc dies naturals, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el BOP, el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu per cobrir temporalment una plaça de Mestre/a d'educació infantil, així com per a la creació d'una Borsa de Treball.
Data publicació: dilluns, 10 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 13 Setembre, 2017 - 00:00
Llista admesos i exclosos del procés selectiu Borsa TEI - Llar d'infants
Data publicació: dilluns, 10 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 13 Setembre, 2017 - 00:00
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos personal funcionari
Data publicació: dilluns, 10 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 13 Setembre, 2017 - 00:00
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos promoció interna personal laboral
Data publicació: dilluns, 10 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 13 Setembre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva modificació de crèdit
Data publicació: dilluns, 10 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 13 Setembre, 2017 - 00:00
llista provisional adm i excl borsa llar d'infants
Data publicació: dimarts, 4 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 6 Setembre, 2017 - 00:00
LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU: BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A EDUCADOR/A LLAR D'INFANTS
Data publicació: dimarts, 4 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 6 Setembre, 2017 - 00:00
adjudicació i formalització d'un contracte de serveis: Objecte: Casal d'estiu 2017
Data publicació: dimarts, 4 Juliol, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 6 Setembre, 2017 - 00:00
s'han aprovat les bases reguladores del procediment de selección per a l'atorgament de llicència d'ocupació termporal per oferir el servei de bar de la festa major de Sant Pol de Mar pel 2017. El text de les bases el podeu consultar al web de l'Ajuntament de Sant Pol.
Data publicació: dimarts, 27 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 30 Agost, 2017 - 00:00
Canvi de sistema d'actuació de reparcel.lació per compensació bàsica al de cooperació de la unitat d'actuació de la Illa C Can Villà
Data publicació: dilluns, 26 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 29 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva del projecte tècnic d'adequació de planta baixa per a ubicar les noves dependències de la Policia Local de Sant Pol de Mar, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases especifiques reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar per l'any 2017.
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització d'un contracte de serveis, amb l'objecte d'autoritzar la instal·lació d'uns mòduls amb consignes de lloguer en zona de domini públic marítim terrestre, a les platges del Morer i Can Villar
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte del servei de recollida d'escombraries de Sant Pol de Mar
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir temporalment, un lloc de treball de MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL -- LLAR D'INFANTS, i constituir una borsa de treball per substitucions d'aquesta categoria.
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 25 Agost, 2017 - 00:00
Declaració d'un contracte de serveis com a desert: Autorització en zona de domini públic marítim terrestre del servei de lloguer d'embarcacions a la platja de Can Villar
Comparteix aquesta pàgina: