Tauler d'anuncis

Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el procediment per la Contractació del servei de casal d'estiu, mitjançant procediment obert.
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte del servei de desbrossament i neteja
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 26 Juny, 2017 - 00:00
Procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU, personal laboral, per concurs oposició, torn de promoció interna.
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
es fa públic que s'ignora el lloc de la notificació de l'interessat que figura en l'annex d'aquest Anunci.
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic d'adequació de planta baixa per a ubicar les noves dependències de la Policia Local de Sant Pol de Mar
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 26 Juny, 2017 - 00:00
Procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU,funcionari per concurs oposició, torn de promoció interna.
Data publicació: dimarts, 11 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Exposició pública de l'informe-proposta per tal de determinar els mèrits i/o circumstàncies que aconsellen retre un homenatge a la memòria del Sr. Sebastià Fulquet Ramon i el Sr. Joaquim Pou i Mas
Data publicació: dimarts, 11 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva del Reglament del Consell Escolar Municipal
Data publicació: dimarts, 11 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment d'adjudicació per a l'autorització de la instal·lació d'un servei de lloguer d'embarcacions sense motor a la Platja de Can Villar.
Data publicació: dimarts, 11 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Aprovació inicial: adhesió de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella i els seus estatuts.
Data publicació: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 9 Juny, 2017 - 00:00
Procediment obert per a l'adjudicació del contracte del subministrament de les peces de vestuari i complements per a l'equipament dels membres de la Policia Local
Data publicació: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 9 Juny, 2017 - 00:00
Bases reguladores per a la concessió de subvencions escolars en règim de concurrencia competitiva
Data publicació: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 9 Juny, 2017 - 00:00
adjudicació d'un contracte de serveis pel manteniment de la xarxa i instal.lacions municipals del clavegueram.
Data publicació: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 9 Juny, 2017 - 00:00
adjudicació d'un contracte de serveis per l'abalisament i la instal·lació del mobiliari de platja del municipi
Data publicació: dijous, 30 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Juny, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva del Reglament del Consell Escolar Municipal
Data publicació: dijous, 30 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Juny, 2017 - 00:00
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 25
Data publicació: dimarts, 28 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 1 Juny, 2017 - 00:00
Convocatòria subvencions per ajuts socials 2017
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Llista definitiva adm i exc borsa aux. adm.
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Licitació per a l'autorització en zona de domini públic marítim terrestre de la instal·lació d'uns mòduls amb consignes de lloguer a les platges del Morer i Can Villar
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Notificació domicili desconegut
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Subsanació bases específiques procés selectiu agent policia local
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Licitació contracte del servei de producció de contingut radiofònic per a ràdio Sant Pol i redacció de la revista municipal i butlletí mensual
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Anunci 17/2017 d'aprovació definitiva pressupost
Data publicació: divendres, 10 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 3 Maig, 2017 - 00:00
Anunci 13/2017, d'aprovació inicial del projecte d'urbanització Plaça mirador Bruno Pomés i Codina, el referit projecte ha quedat definitivament aprovat.
Data publicació: divendres, 10 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 15 Maig, 2017 - 00:00
Anunci 20/2017 Aprovar i fer públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos procés selectiu agent de policia local
Data publicació: divendres, 10 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Anunci llistes provisionals admesos i exclosos borsa auxiliars administració
Comparteix aquesta pàgina: