Tauler d'anuncis

Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Llista definitiva adm i exc borsa aux. adm.
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Licitació per a l'autorització en zona de domini públic marítim terrestre de la instal·lació d'uns mòduls amb consignes de lloguer a les platges del Morer i Can Villar
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Notificació domicili desconegut
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Subsanació bases específiques procés selectiu agent policia local
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Licitació contracte del servei de producció de contingut radiofònic per a ràdio Sant Pol i redacció de la revista municipal i butlletí mensual
Data publicació: dilluns, 20 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Maig, 2017 - 00:00
Anunci 17/2017 d'aprovació definitiva pressupost
Data publicació: divendres, 10 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 3 Maig, 2017 - 00:00
Anunci 13/2017, d'aprovació inicial del projecte d'urbanització Plaça mirador Bruno Pomés i Codina, el referit projecte ha quedat definitivament aprovat.
Data publicació: divendres, 10 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 15 Maig, 2017 - 00:00
Anunci 20/2017 Aprovar i fer públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos procés selectiu agent de policia local
Data publicació: divendres, 10 Març, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Anunci llistes provisionals admesos i exclosos borsa auxiliars administració
Data publicació: dimecres, 22 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 26 Abril, 2017 - 00:00
Decret 78/2017, Aprovació i publicació llistes provisionals quatre places d´agents de la Policia Local
Data publicació: dimecres, 22 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 26 Abril, 2017 - 00:00
Anunci 14/2017 rectificació bases procés selectiu Agent Policia Local
Data publicació: dimarts, 21 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 21 Abril, 2017 - 00:00
plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte del servei de manteniment de les instal.lacions d'aire condicionat i instal.lacions tèrmiques de les dependències municipals
Data publicació: dimarts, 21 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 21 Abril, 2017 - 00:00
Incoació expedient de protección de la legalitat urbanística - obres c/Laietana, 8
Data publicació: divendres, 17 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 21 Abril, 2017 - 00:00
modificació de l'ordenança fiscal de preus públics per a incloure-hi el preu d'una sortida per a la gent gran.
Data publicació: dijous, 16 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 21 Abril, 2017 - 00:00
Rectificació d'error a les bases de la convocatòria per cobrir en propietat 4 places d'agent de la policia local i constituir una borsa de treball, en relació a la puntuació establerta a l'apartat 6.2
Data publicació: dimarts, 7 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
informació pública de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Sant Pol de Mar
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals 2017
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte de serveis: hores de maquinària
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte del servei d'assessorament econòmic financer de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Rectificació dels errors que contenia la publicació de l'article 5è de l'ordenança fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Aprovació inicial del Pressupost General i plantilla de personal, per a l'exercici 2017
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Licitació del servei de recollida d'escombraries municipals
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR NECESSITATS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENTS D'INTERINITAT DE PLACES AMB CATEGORIA D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la plaça Bruno Pomés
Data publicació: dilluns, 6 Febrer, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 7 Abril, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte de serveis de neteja de les platges
Comparteix aquesta pàgina: