Enllestit el Pla director del clavegueram de Sant Pol de Mar

dimarts, 16 Maig, 2017

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar el Pla director del clavegueram del municipi. El treball ha servit per tenir un coneixement exhaustiu dels elements que conformen la xarxa com són conductes, pous de registre, sobreeixidors, estacions depuradores d’aigües residuals, i avaluar el seu funcionament tant en temps de pluges intenses com en temps sec. El Pla inclou propostes per a la seva millora amb les característiques tècniques de les obres a realitzar així com un pla d’etapes d’inversió. 

En base a l’estudi, les actuacions que s’han proposat hi ha el canvi de tapes i reparacions dels pous que es troben en pitjor estat de conservació, la connexió de la xarxa de Roques Blanques a la estació depuradora Marc Pastor, la connexió de la xarxa del carrer Bon Repòs a la nova estació de bombament de Roques Blanques, la connexió de la xarxa del Farell a la de Sant Pol 2000, així com la substitució de col·lectors per augmentar diàmetres i evitar l'entrada en càrrega durant els episodis de pluja.

El Pla també proposa l’execució de nous pous de registre que permetin inspeccionar tota la urbanització Urbapol, separar el col·lector d'aigües residuals del torrent Arrosser per a aigües pluvials, reformant la xarxa més superficial i les escomeses que actualment van a parar a l'interior de la galeria, i, per últim, la renovació de la xarxa més envellida. El conjunt d’aquestes actuacions té un cost calculat de 1,74 milions d’euros. 

Comparteix aquesta pàgina: