Normativa i planejament

Text refós de les normes urbanístiques del planejament general

Modificacions puntuals

Planejament derivat i gestió urbanística

Expedients en tràmit

  • En aquests moments no n'hi ha

Licitac​ions

Comparteix aquesta pàgina: