Ofertes de treball Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administrativa com a personal funcionari/a interí/ina i la creació d'una borsa de treball de la mateixa categoria

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el proper 9 de novembre de 2017.

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça temporal d'ENGINYER/A

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el proper 9 de novembre de 2017.

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva- Promoció interna Ajuntament de Sant Pol 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i DOGC (Del 08/03 al 27/03/2018)
 

Comparteix aquesta pàgina: